Indkaldelse til IKR’s generalforsamling lørdag den 19. september 2020

Du og din forening inviteres hermed til IKR’s generalforsamling, som afholdes lørdag d19.
september 2020
tidsrummet 13:00 – 16:00.
Generalforsamlingen afholdes i
Adresse:
Niels Hemmingsens Gade 10,3
1153 København K

Programmet for generalforsamlingen følger nedenstående dagsorden, som er i forbindelse med IKR’s vedtægter:


Dagsorden jvf. gældende vedtægter:

 1. 13.00 Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. 13.15 Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt
 4. 13: 20 IKR’s årsberetning
 5. 13:35 Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for år 2019
 6. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for år 2021
 7. 14.00 Behandling af indkommende forslag til vedtægter
 8. 14:30 pause
 9. 15:00 Valg af bestyrelse og suppleanter
 10. 15.30 Valg af intern revisor
 11. 15.35 Eventuelt
 12. 16.00- spise sammen

Vedr. pkt. 8 – Valg af bestyrelse og suppleanter

Ifølge vedtægterne skal mindst tre bestyrelsesmedlemmer være på valg hvert år. I år er der i alt tre bestyrelsesposter og to suppleantposter ledige.
De nuværende bestyrelsesmedlemmer er:

Ønsker du/din forening at stille op til bestyrelsesvalget kan du sende en mail til Info@interkultureltkvinderaad.dk. Husk at angive dit navn samt foreningens navn. Der er ligeledes mulighed for at stille op på selve dagen.

Tilmelding
Det er en stor hjælp for os, at du tilmelder dig generalforsamlingen senest søndag d12. sep. Så er du nemlig sikker på, at der vil være kaffe og te til dig. TAK …

Mange venlige hilsner
Parshank Saaid
IKR
Forkvinde

Call Now ButtonRing nu