Historien om IKR

Etniske Minoritetskvinders Råd blev som en foreningsbaseret paraplyorganisation dannet i 2009 med støtte fra Kvinderådet, og ved den stiftende generalforsamling deltog 60 kvinder fra 25 foreninger. Med deres støtte viste de deres ønske om at gøre drømmen til virkelighed.

I dag har organisationen skiftet navn til Interkulturelt Kvinderåd, og består nu af 16 medlemsforeninger, men har lige siden begyndelsen arbejdet for at styrke, synliggøre og integrere, især etniske minoritetskvinder i det danske samfund. I IKR arbejder vi for at fremme etniske minoritetskvinders muligheder i samfundet, og opfordrer dem til at tage ansvar for deres egen livssituation.

Vores dagsorden

IKR arbejder desuden for at få direkte indflydelse på den politiske dagsorden, som tilsigter at være til gavn for etniske minoritetskvinders rettigheder i det danske samfund. Det er IKR’s klare målsætning at arbejde for politisk, social, økonomisk og kulturel ligestilling for etniske minoritetskvinder.

Formålet med etableringen af IKR har desuden været at fremme etniske minoritetskvinders deltagelse i foreningslivet, og derved styrke deres sociale netværk og tilgængelige ressourcer, med henblik på succesfuld social inklusion og handlekraft.

IKR søger at stabilisere og samle et bredt udsnit af etniske foreninger i Danmark, der ønsker at være en del af et samlet netværk af ligesindede. Derved bidrager IKR med nye samarbejdsmuligheder for medlemsforeningerne.

Call Now ButtonRing nu