Årsberetningen er en uddybet oversigt over Interkulturelt Kvinderåds aktiviteter og arrangementer for året 2020, samt fremtidige aktiviteter for 2021

I 2019 har IKR haft fokus på at realisere IKRs grundlæggende formål med henblik på at afdække rådets aktivitetsforløb: Projekter, aktiviteter, etablerede samarbejdspartnere  

Telefonrådgivningen har igen fået støtte for -2020:

 • Som i nok ved, så har vi en telefonisk rådgivning i Interkulturelt Kvinderåd. Annam Al-Hayali har siden overtagelsen af rådgivningen fra Kvinderådet, arbejdet hårdt på at få midler fra fonde og ministerier til rådgivningens drift. I 2020 gav arbejdet frugt, og projektet har igen fået fondsmidler fra Frederiksberg Kommune ifl. §18
 • I rådgivningen rådgiver og vejleder vi gratis og anonymt om sociale eller økonomiske spørgsmål,
 • hele året rundt. Man kan stille spørgsmål om bl.a. forældreansvar, skilsmisse, vold, personlige problemer, ensomhed, rettigheder, udlændinge- og sociallovgivning, uddannelse, job, økonomi m.m.
 • Vores telefon 70 20 49 09 er åben mandag – torsdag kl. 10-13 og onsdag kl. 17-20 og onsdag fra20-21 spansk rådgivning. 

 • På grund af covide 19 . 
 • Fra april 2020 stoppe teleforådgivning  projekt personlige rådgivning .kun hvis der er meget alvolige situationen.
 • April  2020: interkulturelt kvinderåd  flytede generalforsamlin[A1] g til seb. 2020
 • Maj 2020 : på grund  vi har hæft ikke klar med digital deltagelse .Interkulturelt kvinderåd vaglt at deltage igen med Talk Town i 2021. 
 • IKR  var akivi med sender information om covid 19 og hvordan man beskyte sig og deres familie til netværk.
 •  D. 2. sebtember IKR  blev inveters til delogen mellem  adabisk kulture og dansk kulture som etabler Den Arabisk e kultur-og uddannelses organisation- aArbisk Akadi i Danmark. IKR havde bidragt til civilsamfundets organisationers rolle i den kulurelle dialog.
 •  IKR samarbejde med Folke virk , det blev offentligeggjort en artikel med titlen
 •  Medlem to kulture nr ….75 år.

  Årsplan 2021

Ligesom mange andre aktiviteter, er vores nytårstaffel i år blevet erstattet af en digital udgave. I mødet
, fortæller om vores muligheder for at hjælpe med afholdelsen af online bestyrelse  møde generalforsamlinger,  Vi røber også datoerne for nogle af forårets vigtige begivenheder:   At forsætte projekt Telefonrådgivnin for etniske minoritetes kvinder og deres familie.

April  2021: interkulturelt kvinderåd generalforsamlin[A2] g
Vi arbejder på at afholde en digital generalforsamling (via Zoom). Har du kommentarer hertil eller brug for hjælp til at kunne deltage, så kontakt os gerne. Vi hjælper jer hele vejen i mål. Mere info og formel indkaldelse kommer snart.

Maj 2021 :Interkulturelt kvinderåd vaglt at deltage igen med Talk Town. SOCIAL KONTROL OG ROLLE AF FORENINGER.

       

Hjælp til digital/online tilkobling til arrangementer, hvor meget vi kan.  Hjælp til digital/online tilkobling til arrangementer, ensomhed i en Coronatid og dialogen ,  vi gentte at søge pujle til  projekt som vi har søgt fra kulture minsteret sammen med Amal hayat som vi har modtoge afslge afslagen. Men vi vil søge støtte fra andre fond.      
 
Budget:
 IKR har modtge støtte fra pragraf 18 Fredeiksberg . 12.000 KR.   Vi har søgt  støtte meler fra Kvinder bygning fond , København Kommune , og PUF men vi har fået afslage. Der for vores budeget til 2012 samles kun melem pris og støtte fra §18Ferdriksberg .
  EVT.:
Bank kort betalin det bliver 1000 kr derfor vi vil søge at samle IKR kont på en konto og søge at flytte forenig konto til anden Bank. Ny  Indre reviser for Interkulturel kvinder vil søges.


 [A1]

 [A2]

Call Now ButtonRing nu