Telefonrådgivning

Anonym og proffessionel rådgivning

Fra 2004 til 2010 har Kvinderådet haft en telefon- og mailrådgivning for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Rådgivningen har i denne periode været forankret under Kvinderådet, men fungerer i dag som en selvstændig afdeling under Interkulturelt Kvinderåd, hvor det er frivillige der rådgiver på telefonerne, og generelt sørger for den daglige drift

Vores erfaringer viser, at der foreligger et særligt rådgivningsbehov for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Der er ofte nogle særlige aspekter der især knytter sig til de livsomstændigheder der følger med at være flyttet til et nyt land, og at stå som minoritet i det omgivne samfund. Mange nyankomne etniske kvinder har et ringe kendskab til hvor man kan henvende sig med forskellige spørgsmål og problemer, og samtidigt har mange også et utilstrækkeligt kendskab til lovgivningen og den enkeltes rettigheder og pligter.

Sproglige vanskeligheder, der fører til en mangelfuld forståelse af indhold og konsekvenser af afgørelser fra offentlige myndigheder, er også et stort problem, som IKR’s telefonrådgivning kan være behjælpelig med at afklare.

Størstedelen af henvendelserne drejer sig om familieforhold og konflikter, herunder spørgsmål om skilsmisse, børn/unge og forhold generelt. Kvinderne mangler ofte viden om deres rettigheder i forbindelse med skilsmisse, forældremyndighed mm.og i en del tilfælde er der tale om store konflikter, vold og parforholdsproblemer med mænd og eksmænd.

Unge piger og kvinder kontakter også i større omfang rådgivningen, med spørgsmål relateret til social kontrol og æresrelaterede konflikter.
Derfor stiller vi også høje krav til de frivillige der skal varetage rådgivningen, og det er bl.a. vigtigt at de også besidder en etnisk minoritetsbaggrund, hvorved de kan fungere som rollemodeller for de kvinder der benytter sig af rådgivningen. Desuden skal disse frivillige skal være kompetente til at varetage rådgivningsfunktionen, og skal derfor gerne have erfaring med rådgivning. 
De skal evne at forholde sig objektivt og ikke dømmende, være lyttende, have kendskab til målgruppen, have kendskab til lovgivning eller hvor man kan søge info herom, ligesom de gerne skal have kendskab til andre aktører eller hvor man kan henvende sig vedrørende yderligere hjælp. Det kan for eksempel være frivillige med en socialrådgivende baggrund, psykolog, terapeut, familiebehandler, jurist eller lign.

Familieforhold og konflikter

Frivillige rådgivere søges

På nuværende tidspunkt ledes rådgivningen af otte frivillige, men der er hastigt brug for flere rådgivere til at dække telefontiden. Hvis man skulle brænde inde med en interesse, bedes vedkommende kontakte Annam AL-Hayali på mail annam50@hotmail.com, hvor det vil være muligt at høre mere om rådgivningsarbejdet.

Telefonrådgivningen tilbyder anonym og professionel rådgivning, om alt fra familierelaterede problemer, til oplysning om juridiske rettigheder, samfundsmuligheder, uddannelse, arbejdsmarked mv.

Rådgivningen er gratis, og tilbydes på flere sprog, afhængigt af de frivilliges sprogkundskaber, men som oftest kan der tilbydes rådgivning på dansk, engelsk, arabisk, fransk, russisk, persisk, kurdisk og tyrkisk.

Vores telefon 70 20 49 09 er åben mandag – torsdag kl.10-13 og onsdag kl.17-20.

Call Now ButtonRing nu