Indkaldelse til IKR’s generalforsamling lørdag d. 27. april 2019

Du og din forening inviteres hermed til IKR’s generalforsamling, som afholdes lørdag d. 27. april i tidsrummet 13:00 – 17:00.

Generalforsamlingen afholdes i Kvinderådets lokale på 2. sal i Kvindernes Bygning

Adresse: Niels Hemmingsens Gade 10,2 1153 København K

Programmet for generalforsamlingen følger nedenstående dagsorden.

Dagsorden jvf. gældende vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt

4. IKR’s årsberetning

5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for år 2018

6. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for år 2019

7. Behandling af indkommende forslag til vedtægter

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

9. Valg af intern revisor

10. Eventuelt

Vedr. pkt. 8 – Valg af bestyrelse og suppleanter

Ifølge vedtægterne skal mindst tre bestyrelsesmedlemmer være på valg hvert år. I år er der i alt fire bestyrelsesposter og to suppleantposter ledige.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer er:

1. Dina Ayad

2. Julie Borup Madsen

3. Amna Hawa

4. Banu Gokdogan

Ønsker du/din forening at stille op til bestyrelsesvalget kan du sende en mail til info@interkultureltkvinderaad.dk. Husk at angive dit navn samt foreningens navn. Der er ligeledes mulighed for at stille op på selve dagen.

Tilmelding

Det er en stor hjælp for os, at du tilmelder dig generalforsamlingen ved at skrive en mail til: info@interkultureltkvinderaad.dk senest søndag d. 15. april 2018. Så er du nemlig sikker på, at der vil være kaffe og te til dig. TAK!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *